Pronájem reklamních ploch

Pronajímáme reklamní plochy po celém Jihomoravském kraji

● billboardy o standardizované velikosti 5x2,5 m
● plochy na fasádách a štítech domů
● na sloupech veřejného osvětlení